Днепропетровский стрелочный завод, 49034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 181Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья

СТАТУТ ТОВАРИСТВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальнимизборами  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"
Протокол № 1/2012 від 30 березня  2012 р.

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"

(нова редакція) 

м. Дніпропетровськ
2012 рік

Ці зміни є новою редакцією СтатутуПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код 14367980)

Зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, свідоцтво № 14367980 від 12.08.1994 р., реєстраційний № 9550-АТ,   з урахуванням змін та доповнень, зареєстрованих виконкомом  Дніпропетровської міської Ради народних депутатів  25.05.1995 р. розпорядження № 297-р.; 17.11.1995 р. розпорядження № 743-р.;  18.06.1996 р. розпорядження № 453-р.;  23.12.1996 р. розпорядження № 1110-р.; 19.09.1997 р. розпорядження № 1057-р.;   17.12.1997 р. розпорядження № 1413-р.;    19.06.1998 р.  розпорядження № 640-р.;  з урахуванням змін та доповнень, зареєстрованих виконкомом  Дніпропетровської міської Ради народних депутатів 01.03.1999 р. реєстраційна справа 04052092ю0010719;    13.09.1999 р. реєстраційна справа 04052092ю0010719;   17.04.2001 р. реєстраційна справа 04052092ю0010719 шляхом викладення Статуту в новій редакції;11.04.2002 р. реєстраційна справа 04052092ю0010719, перереєстрований 26.04.2005р. реєстраційна справа 04052092ю0010719;08.08.2006р. реєстраційна справа 04052092ю0010719 шляхом викладення Статуту в новій редакції,13.12.2010 р. реєстраційна справа 04052092ю0010719; 29.04.2011 р. реєстраційна справа 04052092ю0010719 шляхом викладення Статуту в новій редакції;06.07.2011р. реєстраційна справа 04052092ю0010719  шляхом викладення Статуту в новій редакції, у зв'язку з чим попередня редакція Статуту втрачає чинність.
.

 • Загальні положення

 

  • Ця редакція Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"прийнята в цілях приведення Статуту Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» у відповідь з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в зв'язку з чим Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський стрілочний завод» перейменується в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"(далі - Товариство).
  • Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський стрілочний завод» утворене внаслідок зміни найменування Акціонерного товариства відкритого типу «Дніпропетровський стрілочний завод» в цілях приведення його до норм діючого законодавства.
  • Цілісний майновий комплекс Дніпропетровського стрілочного заводу проданий Фондом державного майна України у власність Організації орендарів Дніпропетровського стрілочного заводу, яка викупила цей комплекс відповідно до договору куплі-продажу з Фондом державного майна України від 7 жовтня 1993 року (зареєстрований за № 3-5710 в 4-й Дніпропетровській нотаріальній державній конторі і розпорядженням №10-86 р від 23.10.1993 р. виконкомом Амур-Нижньодніпровської районної Ради народних депутатів м. Дніпропетровська).
  • Внаслідок викупу державного майна Організація орендарів Дніпропетровського стрілочного заводу та Орендне підприємство «Дніпропетровський стрілочний завод»  були перетворені в Акціонерне товариство відкритого типу «Дніпропетровський стрілочний завод», акції якого були розподілені між колишніми членами Організації орендарів Дніпропетровського стрілочного заводу, а також фізичними та юридичними особами, кошти яких були залучені для здійснення викупу цілісного майнового комплексу Дніпропетровського стрілочного заводу.
  • Об`єкти соціально-побутової сфери передані у власність Акціонерного товариства відкритого типу «Дніпропетровський стрілочний завод» Фондом державного майна України доповненням від 19.06.96 р. до акту прийому-передачи від 15.02.94 р.
  • Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський стрілочний завод» є правонаступником майнових і немайнових прав та обов`язків Акціонерного товариства відкритого типу «Дніпропетровський стрілочний завод».
  • З моменту державної перереєстрації 11.04.2002 р. Статуту Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» припинило свою діяльність Акціонерне товариство відкритого типу «Дніпропетровський стрілочний завод», що було правонаступником майнових і немайнових прав та обов`язків Організації орендарів Дніпропетровського стрілочного заводу і Орендного  підприємства «Дніпропетровський стрілочний завод», і було перереєстровано виконкомом Дніпропетровської міської Ради (свідоцтво № 14367980 від 12 серпня 1994 року, реєстраційний № 9550-АТ).
  • Найменування Товариства:

Українською мовою –
Повне –ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД".
Скорочене – ПАТ "ДнСЗ".
Російською мовою –
Повне – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД".
Скорочене – ПАО "ДнСЗ".
Англійською мовою – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY"DNIPROPETROVS`KY STRILOTCHNY ZAVOD".
Скорочене –PJSC"DnSZ".
Місцезнаходження Товариства: Україна, 49098, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181.

  • Мовами діловодства Товариства є українська та російська. Документи Товариства, укладені з одного і того ж приводу різними мовами, мають однакову юридичну силу. Переклади з однієї мови діловодства на іншу здійснюються Товариством за власні кошти.
 • Мета та предмет діяльності Товариства

 

  • Метою діяльності Товариства є здійснення виробничо-господарської, наукової, торгової та іншої діяльності (у відповідності з предметом діяльності), направленої на отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
  • Предметом діяльності Товариства є:
 • виробництво обладнання для залізниць,елементів верхньої будови колій для магістралей, промислових підприємств, метрополітенів, шахт та для трамвайних колій, в т.ч. стрілочних переводів широкої та вузької колії, глухих перетинань, їх вузлів і деталей, частин і приладдя до них;
 • випробування з'єднань та перетинань колій залізниць, промислових підприємств, метрополітенів, шахт та колій трамвайних, електродів для зварювання та наплавлення дроту сталевого, дроту порошкового, флюсів плавлених, флюсів керамічних;
 • виробництво нестандартного обладнання, запасних частин до залізничних або трамвайних транспортних засобів;
 • проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських робіт, в тому числі по створенню та модернізації верхньої будови колії, стрілочних переводів, перетинань і з'їздів, участь в проведенні експериментальних, промислових та експлуатаційних досліджень пробних зразків під час впровадження продукції, проведення інженерно-геодезичних пошукових робіт, здійснення посередницької діяльності в галузі інтелектуальної власності та авторського права, розробка, реалізація та впровадження нових технологій, розробка, реалізація та впровадження в виробництво нових видів та зразків продукції і обладнання, технологічних процесів;
 • виробництво металопродукції, виробів холодного прокату, механічна обробка металів, у тому числі ремонт і виготовлення деталей та вузлів різного обладнання, виготовлення поковок з прокату, зміцнення деталей різними методами (об'ємне та поверхневе гартування, хромування, борування, цементація), виготовлення лиття із сталі, чавуну та кольорових металів, як для населення, так і за замовленням  юридичних осіб;
 • заготівля, збір, сортування, оброблення, транспортування, переробка, металургійна переробка та реалізація відходів та брухту чорних та кольорових металів, вторинної сировини;
 • виробництво господарського інструменту;
 • виробництво запчастин до автомобілів;
 • виробництво частин обладнання для сортування, промивки і подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування мінеральних копалин;
 • виробництво гумовотехнічних виробів;
 • здійснення підприємницької діяльності з виготовленням та реалізацією виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каменя, а саме: вироблення та реалізація виробів, які не містять в собі дорогоцінних металів, але в процесі виробництва використовуються дорогоцінні метали та каміння;
 • проведення вимірювань в робочій зоні промислових підприємств,в т.ч.повітрі,атмосферному повітрі, стічних водах;
 • ремонт, перевірка та випробування газорізальної і газозварювальної апаратури;
 • виробництво, передача та постачання електроенергії та теплоенергії;
 • надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту і систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
 • використання радіочастот;
 • надання послуг телефонного зв'язку;
 • технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і дротового мовлення, в т.ч. в межах промислової експлуатації;
 • ремонт та виготовлення запасних частин енергообладнання;
 • виробництво будівельних матеріалів та будівельних конструкцій, у тому числі виготовлення цегли, керамічних каменів, черепиці та інших керамічних виробів;
 • виробництво і монтаж конструкцій, в т.ч. несучих, в будівництві, ремонтно- будівельної діяльності, для складування і переміщення великогабаритних вантажів;
 • будівельна діяльність;
 • проведення спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві;
 • складання проектно-будівельної, проектно-кошторисної документації, виконання будівельних, ремонтних, монтажних, налагоджувальних, пусконалагоджувальних, реставраційних, дизайнерських, художньо-оформлювальних робіт, виробництво елементів інтер'єру;
 • розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення будь-яких галузей народного господарства, в тому числі продукції машинобудування, а також виробів побутового та господарського призначення;
 • здійснення оптової та роздрібної торгівлі, комісійної та консигнаційної торговельної діяльності, торговельно-заготівельної та постачально-збутової діяльності, здійснення товарообміну та зустрічної торгівлі, створення та експлуатація магазинів оптової та роздрібної торгівлі, організація торгівлі у кіосках та виносної торгівлі, а також оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями, здійснення експортно-імпортних торговельних та товарообмінних операцій;
 • виробництво, зберігання, переробка, фасування, реалізація сільськогосподарської продукції, виробництво та реалізація продуктів харчування, створення та експлуатація сільськогосподарських виробництв, ферм, цехів, дільниць, виробництв по випуску та переробці сільськогосподарської продукції, фасувальних виробництв;
 • організація громадського харчування, виробництво фасованих напівфабрикатів, створення та експлуатація ресторанів, барів, закусочних, їдалень, буфетів, павільйонів та кіосків швидкого харчування, кулінарій, здійснення виносної торгівлі;
 • здійснення лізингу, консультаційної, інформаційної, маркетингової діяльності, інжиніринга;
 • здійснення рекламної діяльності, випуск рекламної поліграфічної, аудіо-відео продукції, рекламне оформлення продукції, оформлення зовнішньої та внутрішньої реклами, надання послуг по розміщенню реклами;
 • здійснення ріелторської діяльності, проведення операцій з нерухомістю, приватизація об'єктів державного та відомчого житлового фонду;
 • здійснення посередницької діяльності за договорами комісії та доручення, а також по консигнаційним та агентським угодам, здійснення дилерської діяльності;
 • здійснення видавничої діяльності, випуск газет, журналів, бюлетенів, іншої поліграфічної продукції;
 • створення, тиражування та розповсюдження друкованої, аудіо- та відеопродукції, створення та експлуатація пунктів з прокату та продажу вказаної продукції;
 • створення та експлуатація засобів масової інформації, в тому числі газет і журналів, радіомовлення та телевізійних каналів;
 • розробка, випуск та реалізація різних хімічних речовин, матеріалів, сполучень та препаратів промислового, сільськогосподарського, медичного та побутового призначення;
 • зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення,реалізація(відпуск),використання, знищення прекурсорів;
 • медична, ветеринарна практика;
 • здійснення міжнародних та внутрішніх вантажних та пасажирських перевезень автомобільним, залізничним та водним транспортом, надання  послуг з  перевезень пасажирів та вантажів автомобільним, залізничним і водним транспортом, в т.ч. посередницьких;
 • надання послуг по зберіганню майна, створенню баз, складів, консигнаційних та ліцензійних складів, виконання складських, вантажно-розвантажувальних та перевалочних робіт;
 • надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також охороною громадян;
 • надання послуг з ремонту, зберіганню автомобілів, оптова та роздрібна торгівля автомобілями, в тому числі на замовлення та за угодами комісії та консигнації, оптова та роздрібна торгівля бензином, газом та дизельним паливом, паливно-мастильними матеріалами, автомобільними запасними частинами, аксесуарами та супутніми товарами, створення та експлуатація автосалонів, автомагазинів, станцій технічного обслуговування та ремонту автомобілів, стоянок під охороною та гаражів, організація сервісного обслуговування транспортних засобів;
 • організація та проведення культурно-розважальної діяльності, організація та проведення шоу-програм, концертів, естрадних виступів, вечорів відпочинку, презентацій, виставок, створення та експлуатація музичних барів, дискотек, концертних залів, виставочних залів та комплексів;
 • діяльність, пов`язана з організацією іноземного, внутрішнього та зарубіжного  туризму;
 • організація готельного господарства, створення та експлуатація готелів, мотелів та кемпінгів, а також готельних комплексів;
 • надання різних побутових послуг населенню, створення та експлуатація підприємств, цехів, дільниць побутового обслуговування населення;
 • надання консультаційних та інформаційних послуг, створення інформаційних систем, створення, реалізація інформаційної продукції на різноманітних носіях, розробка та реалізація програмної продукції;
 • організація ремонтно-сервісного обслуговування виробів вітчизняних та зарубіжних виробників;
 • провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, спеціалістів підприємства та надання послуг з підготовки та перепідготовки персоналу для фізичних та юридичний осіб;
 • здійснення зовнішньо-економічної діяльності;
 • надання послуг, пов'язаних з оздоровленням та відпочинком,медично-лікувальних консультаційних послуг;
 • надання послуг в галузі фізичного виховання та спорту, фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність: організація і проведення спортивних занять професіоналів і аматорів спорту, діяльність з підготовки спортсменів до змагань;

інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.                                                                                      
Види діяльності, що потребують ліцензування згідно чинного законодавства, здійснюються після одержання відповідних ліцензій;

 • Юридичний статус та відповідальністьТовариства

 

  • Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

3.2 Товариство має цивільні права та обов'язки і здійснює свою діяльність відповідно до цьогоСтатуту та чинного законодавства. Товариство може бути відповідачем, позивачем та третьою особою у суді.
3.3 Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, товарний знак, інші печатки та штампи, необхідні для діяльності Товариства.
3.4 Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством і складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.Товариство має приватну форму власності.

  • Товариство є власником:

-  майна, переданого йому у власність в порядку правонаступництва;
- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
3.6 Товариство є правонаступником Акціонерного товариства відкритого типу "Дніпропетровський стрілочний завод".

  • Власне майно Товариство має право продавати, передавати безоплатно, в тому числі шляхом укладання правочинів дарування з підприємницькими товариствами будь- якої форми власності, іншими юридичними та фізичними особами, обмінювати, здавати під найм, утому числі в оренду юридичним та фізичним особам, а також використовувати та відчужувати його іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
  • Товариство має право укладати всі не заборонені законодавством правочини, зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, дарування, страхування майна, перевезення, зберігання, позики, доручення, комісії тощо.
  • Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:
 • розміщувати акції, облігації та інші цінні папери.Умови та порядок їх розміщення визначаються рішенням відповідного органу управління Товариства;
 • створювати підприємницькі товариства, засновувати об'єднання, вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
 • створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, підрозділи та дочірні підприємства;
 • здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.10 Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Функції, права та обов`язки структурних підрозділів Товариства визначаються положеннями про них, які затверджуються головою правління ПАТ "ДнСЗ" – генеральним директором заводу.
3.11 Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються: дочірніх підприємств - Правлінням Товариства; філій, представництв – головою Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральним директором заводу.
3.12 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах  неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

 • Статутний капітал та акції Товариства

 

  • Статутний капітал Товариства становить 2 672 880 грн.
  • Статутний капітал Товариства поділено на 254 560 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. 50 коп. кожна, бездокументарної форми існування.
  • Усі акції Товариства є іменними.
  • Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.
  • Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерного Товариства.
  • Розмір статутного капіталу після повної оплати всіх раніше розміщених акцій може бути збільшено шляхом:
 • підвищення номінальної вартості акцій;
 • розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку.
  • Товариство має право збільшувати статутній капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
  • Збільшення статутного капіталу із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.
  • Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Акціонерне Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
  • Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
 • зменшення номінальної вартості акцій;
 • анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
  • Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу акціонерного Товариства Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
  • Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму,що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.
  • Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною , не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час заснування та під час злиття, приєднання,поділу, виділу Товариства.
  • Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства, може здійснюватися грошовими коштами,цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів),майном і майновими правами, нематеріальними активами,що мають грошову оцінку.
  • Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
  • Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.
  •  Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій.
  • У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій, Товариство вважається не заснованим.
  •  До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.
  •  До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.
  •  Документ, що засвідчує право власності засновника Товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.
  •  Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства.
  •  Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.
  •  Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і классу
  •  Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
  •  Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
  •  Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
  • У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
  •  Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
  •  Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталушляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
  •  До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
  •  Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.
  •  Акції Товариства можуть купуватися і продаватися на фондової біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієй фондовії бірже.
 • Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства

 

  • Прибуток Товариства утворюється відповідно до чинного законодавства України.
  • Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
  • За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- здійснюються виплати дивідендів;
- створюється та поповнюється резервний капитал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
5.4 Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
5.4.1Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
5.4.2 Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
5.4.3 Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідентів.
5.4.4Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.
5.4.5 Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендівза простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.
5.4.6 Перелік осіб, яки мають право на отримання дивідендів, складаєстьсяв порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
5.4.7 Товариствопротягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів повідомляє простим листом, зареєстрованим Товариством, або вручає під розпис,осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.
5.4.8У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
5.4.9У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
5.5 Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
5.5.1 звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
5.5.2 власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталута резервного капіталу.
5.6 Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
5.6.1 Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».
5.7Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.
5.8 Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

 • ОГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

 

6.1 Органами управління Товариства є:
6.1.1Загальні збори акціонерного Товариства;
6.1.2Наглядова рада;
6.1.3Правління;
6.1.4Ревізійна комісія.
6.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.
6.2.1 УЗагальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
6.2.2 На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник профспілки, який представляє права та інтереси трудового коллективу.
6.2.3Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочі дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
6.2.4На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
6.2.5 Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення,заборонено.
6.2.6 Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
6.3 Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління Товариства.
6.4До виключної компетенції Загальних зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) внесення змін до статуту Товариства;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
5) прийняття рішення про розміщення акцій;
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, передбачених статутом Товариства;
11) затвердження річного звіту Товариства;
12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів;
14) прийняття рішення про форму існування акцій;
15) затвердження розміру річних дивідендівз урахуванням вимог, передбачених законом;
16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правовихдоговорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;
19) обрання та припинення повноваженьголови Правління ТоваристваПАТ "ДнСЗ"-генерального директора заводу, членів Правління,обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, перед-  баченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
26) обрання комісії з припинення Товариства;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом.
6.5 За результатами діяльності Товариства за календарний рік скликаються чергові (річні) Загальні збори акціонерів. Річні Загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
6.6 Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
6.6.1 з власної ініціативи;
6.6.2 на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
6.6.3 на вимогу Ревізійної комісії;
6.6.4 на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
6.6.5 в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
6.7. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.
6.7.1 У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
6.8 Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
6.9 Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
6.10 Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
6.11 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
6.11.1 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, рекомендованим листом згідно з поштовим реєстром або вручається під розпис, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
6.11.2 Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.
6.11.3 Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу,а також  непіздніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернетінформацію, передбачену пунктом 6.11.5 Статуту.
6.11.4 У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
6.11.5 Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:
1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
5) перелік питань, що виносяться на голосування;
6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
6.11.6 Загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
6.11.7 У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
6.12 Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
6.12.1 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.
6.12.2 Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
6.12.3 Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
6.12.4Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
6.12.5 Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
6.12.6Мотивоване рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
6.12.7 Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно персонально повідомити кожного акціонерарекомендованим листом згідно з поштовим реєстром або вручити під розпис інформацію про зміни у порядку денному. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб- сторінці в мережах Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.
6.12.8 Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
6.13 Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
6.13.1 Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.
6.13.2Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
6.13.3 Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.
6.13.4 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
6.13.5 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
6.13.5 Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
6.13.6 Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.
6.13.7 Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
6.13.8 Головує на Загальних зборах голова Наглядової раді або інша особа, уповноважена Наглядовою радою.
6.13.9 Загальни збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не меньш 60 відсотків голосуючих акцій.
6.13.10 Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
6.13.11 Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7, 23 пункту 6.4 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
6.13.12 Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформаціїна веб- сторінці Товариства в мережах Інтернет.
6.13.13 Проведення Загальних зборів оформлюється протоколом Загальних зборів.
6.13.14 Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Правління.
6.14 НАГЛЯДОВАРАДАТовариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Правління і обирається строком на три роки.
6.15 Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, строком на три роки.
6.15.1 Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
6.15.2Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обранняЗагальними зборамиТовариства.
6.15.3 Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
6.15.4Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
6.15.5Член Наглядової ради не може бути одночасно членомПравління та/або членом Ревізійної комісіїТовариства.
6.15.6Кількісний склад Наглядової ради встановлюється в кількості5 членів.
6.15.7Член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством.
6.15.8Від імені Товариства договір (контракт) з членами Наглядової ради підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.
6.16Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
6.16.1Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
6.16.2 Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, підписує контракт з головою та членами Правління.
6.16.3У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови Наглядової ради, а при його відсутністі - один із членів Наглядової ради за її рішенням.
6.17 До виключної компетенції Наглядової ради належить:
6.17.1затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
6.17.2 підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
6.17.3прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
6.17.4 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
6.17.5 прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6.17.6 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
6.17.7 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
6.17.8затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
6.17.9 прийняття рішення про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
6.17.10 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства,крім Правління та Ревізійної комісії;
6.17.11 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
6.17.12 обрання голови тасекретаря Загальних зборів;
6.17.13 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
6.17.14 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 5.4.3 цього Статуту;
6.17.15 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього ж Закону;
6.17.16 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
6.17.17 вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVIЗакону України «Про акціонерні товариства» в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
6.17.18 прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
6.17.19 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, утому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
6.17.20 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
6.17.21 прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
6.17.22 надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно),яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до законодавства;
6.17.23 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому чіслі прийняття рішення про переведення випуску акційдокументарної форми існування у бездокументарну форму існування.
6.18Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
6.19Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до повної і достовірноїінформації про Товариство, необхідної для виконання своїх функційв межах, передбачених ЗакономУкраїни «Про акціонерні товариства»та Статутом Товариства.
6.20 Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
6.20.1 Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
6.20.2На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.
6.20.3 Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Рішення Наглядової ради можуть також прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування).Порядок скликання і проведення засідань та заочного голосування Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду.
6.20.4У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
6.20.5 Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
6.20.6Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
6.20.7 На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
6.20.8 Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
6.20.9 Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря.Корпоративний секретар є особою,яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
6.21ПРАВЛІННЯ є виконавчим органом Товариства, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
6.22 До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
6.22.1 Правління товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Правління обирається строком на три роки до обрання його нового складу.
6.22.2 Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісіїТовариства.
6.22.3 Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контрактпідписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписанняНаглядовою радою.
6.22.4 Правління на вимогу органівта посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
6.23Правління складається з 7 членів. До складу Правління входять:
- голова ПравлінняПАТ «ДнСЗ» – генеральний директор заводу;
- перший заступник голови Правління;
- заступник голови Правління;
- члени Правління.
6.23.1 Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.
6.23.2 Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.
6.23.3 На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членуПравління, членуНаглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
6.23.4Голова Правління ПАТ «ДнСЗ»-генеральний директор заводу і члени Правління обираються Загальними зборами Товариства.
6.23.5Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться уразі необхідності, але не менше одного разу на місяць. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 4 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. Якщо під час голосування голоси розподілилися порівну, то голос голови Правління ПАТ "ДнСЗ"-генерального директора заводу дає перевагу. Рішення Праваління можуть також прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Порядок скликання і проведення засідань та заочного голосування Правління регулюється Положенням про Правління.
6.23.6 Роботою Правління керує голова Правління ПАТ «ДнСЗ»– генеральний директор заводу(далі – голова Правління). Він організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань імає право:

 • визначати порядок денний засіданнь Правління та голосувати на них;
 • розподіляти обов`язки між членами Правління;
 •  без довіреності представляти інтереси Товариства, вести переговори, укладати правочини від імені Товариства та вчиняти від його імені всі інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим статутом;
 • розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених діючим законодавством і статутом Товариства;
 • відкривати та закривати рахунки  у банківських установах;
 • підписувати та видавати довіреності від імені Товариства;
 • наймати  та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення танакладання дисциплінарного і матеріального стягнення;
 • затверджувати штатні розклади, оклади, тарифні ставки, систему оплати праці і положення про порядок оплати праці працівників Товариства;
 • затверджувати показники, розміри та строки преміювання працівників і затверджувати положення про преміювання;
 • затверджувати договірні ціни на продукцію і тарифи на послуги;
 • приймати рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підрозділів підприємства, необхідних для виконання статутної діяльності Товариства;
 • визначати структуру підприємства;
 • затверджувати внутрішні нормативні акти, що регулюють відношення між підрозділами Товариства;
 • приймати рішення про відрядження, включно зарубіжні ділові поїздки;
 • підписувати позовні заяви, відклики на них, скарги по справах, які знаходяться в провадженні судів;

- підписувати від імені  Правління Колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- видавати накази і розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- керувати поточними справами Товариства, здійснювати інші функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.
6.23.7 Перший заступник голови Правління обірається членами Правління простою більшістю голосів від кількісного складу Правління на першому засіданні Правління. Він надає допомогу голові Правління в організації роботи Правління і має право без довіреності підписувати:

 • фінансові і податкові документи;
 • документи обліку та звітності;
 • акти виконаних робіт;
 • довіреності на одержанняматеріальних цінностей;
 • правочини від імені Товариства;
 • накази про найм та звільнення працівників Товариства.

6.23.8 Перший заступник голови Правління виконує функції голови Правління Товариства - генерального директора заводу у разі його відсутності. Виконання функцій голови Правління Товариства - генерального директора заводу оформлюється наказом голови Правління-генерального директора заводу. У разі неможливості видання головою Правління-генеральним директором заводу такого наказу (хвороба, смерть та інші випадки, в яких він не має можливості видати наказ), рішення про тимчасове виконання обов'язків голови Правління Товариства-генерального директора заводу першим заступником голови Правління, приймає Наглядова рада. Від імені Наглядової ради це рішення підписує голова Наглядової ради.
6.23.9При виконанні функції голови Правління-генерального директора заводу перший заступник голови Правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції голови Правління-генерального директора заводу, визначеної цим Статутом.
6.23.10 Повноваження голови Правління і членів Правління припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства.
6.23.11Підстави припинення повноважень голови та/або члена Правління встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом Правління.
6.24Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори в разі необхідностіможуть обиратиРЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ. Рішіння про обрання Ревізийної комісії або необрання Ревізійної комісії приймається Загальними зборами Товариства.
6.25У разі створення Ревізійної комісії члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонеріву кількості трьох членів строком на4 роки. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
6.25.1 Вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.
6.26. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
6.26.1 член Наглядової ради;
6.26.2 член Правління;
6.26.3 корпоративний секретар;
6.26.4 особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
6.26.5 члени інших органів товариства.
6.27 Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічільної комісії Товариства.
6.28 Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.
6.28.1 Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
6.28.2 Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених чиним законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
6.28.3 Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не меньш двох ії членів. РішенняРевізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половіни обраних членів Ревізійної комісії.
6.29 Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
6.29.1 Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
6.29.2 За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
6.30 Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів Товариства або засідання Наглядової раді у разі загрози суттєвим інтересам акціонерного Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

7. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

7.1 Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерівТовариства.
7.2 Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
7.2.1 участь в управлінні акціонерним Товариством;
7.2.2 отримання дивідендів;
7.2.3 отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
7.2.4 отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
7.3 Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
7.4 Переважним правом, акціонерів визнається:
7.4.1 право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
7.4.2 Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.
7.5 Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

8. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

8.1 Акціонери Товариства зобов'язані:
8.1.1 дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
8.1.2 виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
8.1.3 виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, своечасно повідомляти Товариство про зміну реквізітов акціонера, необхідних для внесення до облікового переліку акціонерів;
8.1.4 оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
8.1.5 не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
8.2 Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1 Посадові особи органів акціонерного Товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії акціонерного Товариства, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом Товариства.
9.2 Посадовими особами органів акціонерного Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.
9.2.1 Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.
9.2.2 Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.
9.3 Посадові особи органів акціонерного Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
9.4 Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
9.5 Посадовим особам органів акціонерного Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
9.6 Посадові особи органів акціонерного Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.
9.7 Посадові особи органів акціонерного Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), в межах заподіяних збиткі на підставі рішення Загальних зборів про притягнення їх к відповідальності, згідно із законом.
9.8 У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
9.9 Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).
9.10Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:
1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осібТовариства) або від особи, яка є стороною правочину;
3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).
9.11 Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.
9.12 ПравлінняТовариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість.
9.13 Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цим пунктом, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1 Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
10.2 Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.
10.3 Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.
10.4У Товаристві укладаєтся Колективний договір між Виконавчим органом Товариства - Правлінням і трудовим колективом або уповноваженим ним органом. Колективний договір не може суперечити чинному законодавству. Колективним договором регулюються виробничі, трудові, економічні відносини трудового колективу з Товариством, питання охорони праці, соціального розвитку та інші питання.
10.5 Аудіторскі перевірки Товариства здійснюється в слідуючим порядку. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, ПравлінняТовариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.
10.6Товариство веде військовий облік згідно вимог чинного законодавства України.
10.7 Голова Правління Товариства є начальником цивільної оборони об'єкту та здійснює заходи з цивільної оборони відповідно до Закону України "Про цивільну оборону".
10.8Голова Правління Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за організацію:  охорони пpацi, створення здорових та безпечних умов праці на пiдпpиємствi у вiдповiдностi до Закону Укpаїни "Пpо охоpону пpацi",стану охорони навколишнього середовища у відповідності до Закону України "Про охорону навколишнього середовища".
10.9В своїй діяльності Товариство додержується встановлених чинним законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних норм, правил пожежної безпеки.

11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1 Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
11.2 Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.
11.3 Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
11.3.1 У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
11.3.2 Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
11.3.3 Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
11.4 Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
11.4.1 Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
11.4.2 Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.
11.4.3 При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.
11.4.4 Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
11.4.5 Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
11.5 Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).
11.6 Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.
11.7 Виділтовариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення товариства, що виділилося.
11.8 Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.
11.9 Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:
11.9.1 повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
11.9.2 порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
11.9.3 відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
11.9.4 інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;
11.9.5 порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариства, що беруть участь у злитті або приєднанні.
11.10 Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).
11.10.1 Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів товариства.
11.10.2 Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:
а) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
в) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;
г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.
11.10.3 За поданням наглядової ради загальні збори кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).
11.10.4 Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.
11.11 Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.
11.11.1 Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.
11.11.2 З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
11.11.3 Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.
11.12 У разі ліквідації платоспроможногоакціонерного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
11.12.1 упершу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
11.12.2 у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
11.12.3 у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
11.12.4 у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;
11.12.5 у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
11.12.6 у шосту чергу – виплата за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу на вимогу акціонерів;
11.12.7 у сьому чергу – виплата ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
11.12.8 у восьму чергу – виплата за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу на вимогу акціонерів;
11.12.9 у дев'яту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
11.13 Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
11.14. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до Державного реєстру.
12.2. Зміни доСтатуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

       

Днепропетровский стрелочный завод, 49034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 181