Днепропетровский стрелочный завод, 49034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 181Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья

Cкликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 04 липня 2011 року

До уваги акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Дніпропетровський стрілочний завод».


Наглядова рада Відкритого акціонерного товариства  "Дніпропетровський стрілочний завод" повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  04  липня 2011 року  об 11.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького , буд.181, Актовий зал заводоуправління Відкритого акціонерного товариства  "Дніпропетровський стрілочний завод". Початок реєстрації акціонерів о 10.00,закінчення о 10.45.Дата складення переліку акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах – 27.06.2011р.

Порядок денний:

1. Про зміну найменування із Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» на Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський стрілочний завод» у зв`язку з приведенням статуту та інших внутрішніх положень у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

2.Про затвердження нової редакції статуту товариства, внутрішніх положень Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» про загальні збори акціонерів, наглядову раду , правління.

3.Про  надання Наглядовій раді Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод»  статусу та повноважень Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод».

4.Про надання Голові Правління ВАТ «ДнСЗ»- генеральному директору заводу статусу та повноважень Голови Правління ПАТ «ДнСЗ»- генерального директора заводу.

5.Про надання  членам Правління ВАТ «ДнСЗ» статусу та повноважень членів Правління Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод».

Для реєстрації та участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів  також доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України. З документами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитись за адресою проведення зборів у приміщенні Відділу економічного прогнозування ( 3-й поверх заводоуправління, уповноважена особа – Татарський Л.А.).

Пропозиції щодо порядку денного подаються на адресу проведення зборів у строк, встановлений статутом та діючим законодавством у письмовій формі із зазначенням прізвища ( найменування ) акціонера, який їх вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та /або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, якщо такий кандидат пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Тел. для довідок - (0562)384407.


Голова Наглядової ради                                                  Краснов З.Г.

Днепропетровский стрелочный завод, 49034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 181