Днепропетровский стрелочный завод, 49034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 181Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья

IСТОРИЧНА ДОВIДКА

1916
Створення майстерень стрiлочної продукцiї Катерининської залiзницi.

1934
Розпочато будiвництво Нижньоднiпровського стрiлочного заводу у мiстi Днiпропетровську.

1936
Випуск першої продукцiї заводу.
1941
Днiпропетровський стрiлочний завод евакуюється на ст. Iнська Новосибирської областi (Росiя). Просто неба у найкоротший час розмiщується обладнання i налаштовується виробництво конче необхiдної для тилу та фронту стрiлочної продукцiї.

1943
Згiдно розпорядження Наркомату шляхiв сполучення СРСР частина трудового колективу Днiпропетровського стрiлочного заводу повертається до Днiпропетровська i розпочинає вiдбудову рiдного пiдприємства.

Основна маса працiвникiв разом з обладнанням залишається в Росii, внаслiдок чого cтворюється нове пiдприємство — Новосибiрський стрiлочний завод.За радянських часiв Днiпропетровський стрiлочний завод разом з двома стрiлочними заводами, що знаходяться у Росiї, у повному обсязi забезпечують потреби Мiнiстерства шляхiв сполучення СРСР у стрiлочнiй продукцiї.

1990
Завод перетворюється в орендне пiдприємство.

1991
З розпадом Радянського Союзу попит на продукцiю заводу значно зменшується. Настає перiод падiння виробництва.

1994
Акцiонування заводу.

1999
Початок перiоду вiдродження заводу.

Днепропетровский стрелочный завод, 49034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 181